عنوان کتاب: اسلام و الگوي مصرف

درآمدي بر مقدار و چگونگي مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامي

نويسنده : دکتر علي اکبر کلانتري
موضوع : اخلاق اسلامي ـ اخلاق و علوم تربيتي
گروه مخاطب : تخصصي ( طلاب و دانشجويان)
ناشر : قم ـ موسسة بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
سال 1387
محورها : 1ـ مصرف جنبه هاي مذهبي ـ اسلام 2ـ مصرف کنندگان ـ رفتار ـ جنبه هاي مذهبي ـ اسلام

چکيده:
با توجه به شکل پذيري رفتار فردي و اجتماعي مردم از دين و تاثير ملموس و انکار ناپذير آموزه‌هاي ديني بر کم و کيف مصرف بررسي و کاويدن آن از اين نگاه نيز داراي اهميت فراوان است.
اين کتاب در نگاهي کلي و فراگير مصرف آحاد جامعه را در سه بخش ضروريات، رفاهيات و تحملات مورد مطالعه قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد توجه بسياري از مردم به تجملات بيش از ضروريات است.
بديهي است ريشه يابي اين کاستي بزرگ و شناخت علل آن بدون مطالعات و کاوشهاي همه جانبه ميسر نيست ولي بي گمان عدم تبيين آموزه‌هاي ديني در اين باب يا تبيين ناکافي بلکه تفسير نادرست برخي از آن‌ها از مهم ترين علل اين امر است.
اين کتاب پژوهشي سعي دارد موصوع مصرف را بر اساس نصوص معتبر ديني و با نگاهي نو و فراگير و منطبق بر نيازها و واقعيات زمانه مورد تحليل و بررسي قرار دهد و بدين ترتيب به تبيين يکي از نيازهاي مهم جامعه يعني اگلوي مصرف در عرصه‌هاي مختلف و از نگاه دين کمک نمايد.
 

 

عنوان کتاب : صرفه‌جويي و حفظ بيت المال

پديد آورنده : بابازاده‌،علي‌اکبر،1334
سر شناسه :
BP،250/35،/ب‌2ص‌4

2187
بابازاده‌، على‌اکبر، 1334 -
صرفه‌جويى‌ و حفظ بيت‌ المال‌
قم‌ لوح محفوظ 1379
86 ص‌
چاپ‌ دوم‌: 1379: 3000 ريال‌
کليد واژه ها : اسراف‌ -- جنبه‌هاى‌ مذهبى‌ -- اسالم‌%پس‌انداز و صرفه‌جويى‌ -- جنبه‌هاى‌ مذهبى‌ -- اسلام،اخلاق‌ اسلامى‌

 

عنوان کتاب : اسلام و مصرف

پديد آورنده : اکبري‌،بهمن
سر شناسه :
BP،252،/ف‌لا7ف‌لا5،1370
اسلام‌ و مصرف‌
تهران‌ موسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهاى‌ بازرگانى‌ 1370
فهرست‌نويسى‌ براساس‌ جلد سوم‌، 1370
کتابنامه‌
کليد واژه ها : 1.نظرى‌ اجمالى‌ بر اصول‌ و مبانى‌ مصرف‌ در اسالم‌ .-- ج‌. 2. اسالم‌ و مصرف‌ خوراك‌ .-- ج‌. 3. اسالم‌ و مصرف‌ پوشاك‌ .مصرف‌ -- جنبه‌هاى‌ مذهبى‌، مواد غذايى‌ -- مصرف، پوشاك‌ -- مصرف‌، جنبه‌هاى‌ مذهبى‌
 

 

عنوان کتاب : روان‌شناسي تبليغات تجاري‌: (تبليغات تجاري و ذهن مصرف‌کننده‌): ‌آنچه عمل مي‌کند

پديد آورنده : ساذرلند،ماکس
Sutherland, Max

سر شناسه :
HF،5822،/س‌2ر9،1380

روان‌شناسى‌ تبليغات‌ تجارى‌: (تبليغات‌ تجارى‌ و ذهن‌ مصرف‌کننده‌): ‌آنچه‌ عمل‌ مى‌کند، ‌آنچه‌ عمل‌ نمى‌کند و چرايى‌ ‌آن
Advertising and the mind of the consumer: what works, what doesn't and why

مترجم‌ سينا قربانلو ويراستار على‌ فروزفر
تهران‌ مبلغان‌ 1380
299 ص‌.: نمودار
انتشارات‌ مبلغان‌ 2
سال : 1380
کليد واژه ها: ‌آگهيهاى‌ تبليغاتى‌ -- جنبه‌هاى‌ روانشناسى‌، مصرف‌کنندگان‌ -- رفتار

 

 

عنوان کتاب: الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي

پديد آورنده : رزاقي‌،ابراهيم
سر شناسه :
HB،820،/ر4ف‌لا8
تهران‌ چاپخش‌ 1374
295 ص‌
کليد واژه ها : مصرف‌ -- ايران‌%اقتصاد خانواده‌ -- ايران‌%هزينه‌ و سطح زندگى‌ -- ايران‌%فرهنگ‌زدايى‌ -- جنبه‌هاى‌ اقتصادى‌

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-3-26 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ