برگزار كنندگان طرح:

1 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
2 معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
3 كميته برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
4 اداره بازرسي وپاسخگويي به شكايات دانشگاه علوم پزشكي شيراز
5  روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

                                                                    معاونتهایی که در این طرح همراهمان هستند:  

 
نام معاونت نماینده معاونت
معاونت فرهنگی دانشگاه دکتر منصور آقا هادی
معاونت آموزشی دانشگاه  خانم معصومه سعیدیان
معاونت دانشجویی دانشگاه مهندس مجید خلیقی
معاونت بهداشتی دانشگاه آقای شجاعیان
معاونت پشتیبانی دانشگاه  آقای علی شجاعی
معاونت درمان دانشگاه آقاي آقا جاني
معاونت پژوهشي دكتر  علي پوست فروش فر
 

                                                                           

                                                                                همكاران:

دكتر ابراهيم طالب پور رئيس طرح مدام
ابراهيم كرامت فر دبير طرح مدام
مجتبي پرنيان مدير اجرايي طرح
يوسف حسن شاهي مسئول كميته دانشجويي
سلمان نوشادی همکار در امور دفتری و تبلیغات
فاطمه حاتمي مسئول روابط عمومي
مريم هاشمي راد مسئول سايت
زهرا مرادي مسئول امور دفتري وثبت آثار
سميه منصوري مسئول بخش محتوايي طرح
نرگس پوررفعتي مسئول تبليغات
خانم ابراهيمي شاد بخش آموزش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-5-31 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ